Ledige stillinger

Job i Orbicon 

Som medarbejder i Orbicon er du med til at løse opgaver inden for bl.a. miljø, klima, byggeri og infrastruktur overalt i det grønlandske samfund - fra havnebyggeri i Nuuk til boligbyggeri Quaanaaq.

Vi beskæftiger primært ingeniører inden for de retninger vores ekspertiser dækker, men har også løbende brug for geologer, tekniske tegnere og øvrige faggrupper i både faste ansættelser og projektarbejde.

Vi lægger vægt på en direkte og kammeratlig omgangstone, og tror på, at de bedste projekter bliver løst af glade og tilfredse medarbejdere. 

Find ledige jobs i Orbicon Arctic og Orbicon på den danske hjemmeside.

Uopfordret ansøgning

Du er meget velkommen til at søge uopfordret ved at sende os din ansøgning og dit CV her. Orbicon Arctic udvikler sig hele tiden og måske er der en jobåbning, hvor netop dine kompetencer kan komme i spil.

Hovedparten af vores medarbejdere er ingeniører eller uddannet i andre naturvidenskabelige fag. Det vigtigste er dog ikke din uddannelse, men hvem du er, og hvad du kan. Vi glæder os til at høre fra dig.

Praktikophold

Et praktikophold tilrettelægger vi i samarbejde med dig ud fra dine ønsker og din studieretning matchet med vores behov. Opholdet kan variere fra 1 til 6 måneder alt efter behov. Vi forventer, at du er i slutningen af din bacheloruddannelse eller i starten af din kandidatuddannelse, samt at du har bestået dine eksamener med gode resultater. Til gengæld kan vi tilbyde dig højt kvalificeret faglig og personlig sparring - og måske et springbræt til en videre karriere i Orbicon.

Praktikoplevelsen

Læs mere om hvordan det har været for Julie at være i praktik hos Orbicon Arctic her.