main-top
orbicon_RGB

Projektering af veje

Det er en stor udfordring at projektere veje i Grønland. De skal holde til streng frost, tøbrud og smeltevandsløb, der kan undergrave vejene. Desuden skal de modstå slitage fra bilernes pigdæk og spordannelse samt kunne anlægges i både højmose og terrænforskydninger. For at løse disse udfordringer bliver der konstant forsket i nye former for holdbare underlag og asfaltblandinger.

Orbicon projekterer veje, og alt det der er rundt om dem. Vi arbejder med alle faser af vejprojektet – skitseprojekt, projektforslag, detailprojekt, udbud, byggeledelse og tilsyn.

Underlaget skal være i orden

De fleste veje er belagt med asfalt, grus eller skærver. En af udfordringerne ved at projekter asfaltveje er, at man risikerer at permafrosten nedenunder tør som følge af ændringer i den termiske balance. Derfor skal man have et isoleringsmateriale under asfalten – og et underlag med et godt dræn.

De klimatiske udfordringer betyder, at det i langt højere grad er nødvendigt at tænke i helheder. Hos os får du den løsning, du har brug for. Udover at levere de sammentænkte løsninger, kan vi også sørge for en effektiv projektering af en vej, et lyskryds eller lignende, hvis det er her, behovet ligger.

Fokus på projektøkonomi

For os handler det om at udføre et anlægsprojekt, hvor man fra begyndelsen har fokus på projektøkonomi. Vi gennemgår arbejdsprocesserne nøje, undersøger hvordan man reducerer omkostninger i projekteringsfasen og henter kompetencer ind, når der er brug for dem.

Vi kører altid anlægsprojektet helt i mål – og hjælper også kunden efter afleveringen af projektet, hvis der er behov for det. Dermed er kunden i trygge hænder hos os gennem hele processen.

Vi rådgiver hovedsagelig kommuner og selvstyret.

Vi udfører ydelser vedrørende:

  • Skitseforslag
  • Totalrådgiver
  • Projektforslag
  • Delt rådgivning
  • Fagrådgivning
  • Detailprojekt
  • Rådgivning i total entreprise
  • Udbud
  • Byggeledelse
  • Tilsyn

GL vej bjergside

Udvalgte projekter og referencer
19-03-2014
Projektering af ny vej i Nuuk
H.J. Rinksvej i Nuuk der befærdes af ca. 12.000 biler dagligt er ved at blive udvidet.

19-03-2014
Projektering af el, vand og vej
Nye el- og vandledninger og en ny køresti skal projekteres i Qaanaaq for at forbinde et nyt boligområde med resten af byen.
main-bottom

©2015 Orbicon - Industrivej 31 - P.O. Boks 819 - Tlf. +299 31 20 32E-mail - Om denne side