main-top
orbicon_RGB

Rådgivning om vand og spildevand

Vandforsyningen i Grønland er ikke baseret på grundvand som i Danmark, men derimod fra vandsøer og elve. Herfra bliver vandet ført gennem ledningsnettet frem til vandværkerne, hvor det bliver renset og behandlet, inden det bliver sendt videre til forbrugerne.

Hver vinter falder der mellem to og seks meter sne, der fylder søerne op med vand. Dermed er vandforsyningen sikret hele sommeren. I nogle bygder hvor der ikke er andre alternativer, afsalter man havvand for at skaffe rent drikkevand. Orbicon arbejder med at granske vandressourcer og vandspærrezoner for at undgå forurening af søerne.

Gråt og sort spildevand

Når det gælder spildevand skelnes der mellem det grå og det sorte spildevand. Det grå stammer fra vask, bad og rengøring, dvs. alt husholdningsspildevand, mens det sorte stammer fra toiletter. Størstedelen af spildevandet i Grønland bliver udledt til hav og åer uden nogen form for rensning. Det gælder både industrivirksomheder og private husholdninger.

Ekstra isolationstykkelse på forsyningsledninger

En af udfordringerne med at arbejde med vand og spildevand i Grønland er at projektere ledningsnettet. Specielt i Nordgrønland, hvor der kan blive ned til minus 50 grader om vinteren. Forsyningsledninger bliver derfor projekteret med ekstra isolationstykkelse for at opnå en bedre driftssikkerhed. Derudover gør kulden det vanskeligt at arbejde i den hårde undergrund, der består af et sammensat grundfjeld.

En stram tidsplan

Medarbejderne i Orbicon er gode til at være i dialog med kunden og det omkringliggende samfund for at finde den bedste løsning. Vi er præcise i vores formidling over for bygherrer og entreprenører og arbejder efter en stram tidsplan, hvor alle arbejderne skal være færdige i løbet af den korte sommer.
Vi rådgiver selvstyret og private.

Vi udfører ydelser vedrørende:

  • Afløbsteknik
  • Vanddistribution
  • Vandforsyning

GL vand

Udvalgte projekter og referencer
31-03-2014
Bygd får ny hovedvandledning
Tasiusaq får etableret ny hovedvandledning. Samtidig skal der bygges en ny dæmning og opsættes ny pumpe.

19-03-2014
Projektering af el, vand og vej
Nye el- og vandledninger og en ny køresti skal projekteres i Qaanaaq for at forbinde et nyt boligområde med resten af byen.
main-bottom

©2015 Orbicon - Industrivej 31 - P.O. Boks 819 - Tlf. +299 31 20 32E-mail - Om denne side