main-top
orbicon_RGB

Rådgivning om renovering

Renovering af en bygning er en investering i fremtiden – til glæde for brugere og miljø. Samtidig er der brug for at fokusere skarpt på en sund økonomi – også i det lange perspektiv.

Orbicon håndterer gennemgribende renoveringer – lige fra klimaskærme, installationer og konstruktioner til badeværelser og terræn. Vi har stor ekspertise inden for rådgivning for forsikringsselskaber efter brand- og vandskader. Når der opstår en skade i et ældre hus, vurderer vi, hvordan man kan prioritere indsatsen og renovere huset til den bedst mulige pris.

Planlægning er vigtig

Den rigtige planlægning er alfa og omega. Hvis renoveringen ikke gennemføres i tide og i den rigtige rækkefølge i forhold til bygningens tilstand, kan man risikere at betale meget mere end nødvendigt og genere brugerne mere end nødvendigt.
Planlægning handler også om at gennemgå arbejdsprocesserne nøje – specielt når man arbejder i et arktisk klima med en svag infrastruktur. Vi arbejder målrettet på at følge tidsplaner, så byggeriet kan afleveres til tiden.

Vi sikrer en høj kvalitet

Det kan være både vanskeligt og dyrt at bese byggepladser om vinteren i visse egne af Grønland. I hvert enkelt tilfælde vurderer vi, om det er nødvendigt at løse opgaverne på stedet eller fra vores kontor i Nuuk. Vi kvalitetssikrer bl.a. arbejdet ved hjælp af detaljeret fotodokumentation for at sikre en høj kvalitet. Derudover er vi gode til at sikre, at udbudskontrolplaner, drift og vedligeholdsdokumentation har en høj kvalitet.

Vi rådgiver blandt andet forsikringsselskaber og kommuner – hovedsagelig vedrørende etageejendomme og rækkehuse.

Vi udfører ydelser vedrørende:

  • Skimmelsvamp-analyser
  • Skadebegrænsende foranstaltninger
  • Konstruktioner
  • Tekniske installationer
  • Ventilation

GL old house

Udvalgte projekter og referencer
09-04-2014
Brandskadet etageejendom i Qaqortoq
Taksering og projektering af brandskadet etageejendom.
main-bottom

©2015 Orbicon - Industrivej 31 - P.O. Boks 819 - Tlf. +299 31 20 32E-mail - Om denne side