main-top
orbicon_RGB

Rådgivning om råstofindvinding

I disse år oplever Grønland en stor interesse fra internationale virksomheder, der gerne vil udvinde olie og mineraler i undergrunden. Råstofindvinding har haft meget stor fokus fra selvstyret gennem de sidste ti år, hvor man målrettet er gået efter en egentlig indvinding af alt fra sjældne jordarter til olie, zink, bly, jern, diamanter og rubiner.

Orbicon har været med til at udføre baseline registreringer og undersøgelser i marken, tolkninger og analyser af data, udarbejdelse af VVM-redegørelser og nedlukningsplaner. Derudover har Orbicon assisteret med sagsbehandling for de offentlige myndigheder.
Vores team består af medarbejdere med stærke kompetencer inden for miljørelaterede opgaver i tilknytning til råstofkortlægning, råstofplanlægning, råstofsagsbehandling og lovgivningen i øvrigt.

Arbejdet er planlagt ned til mindste detalje

I dag har Råstofdirektoratet givet over 100 licenser til at efterforske mineraler i Grønland. Indtil videre har arbejdet været koncentreret om efterforskningen og forundersøgelserne til de kommende miner. Næste skridt er selve indvindingen.
Efterforskningen i Grønland er meget tidskrævende, da det grønlandske klima kun tillader, at man arbejder uden for vintersæsonen, hvor temperaturen kan komme ned på minus 50 grader. Desuden er dagene korte, der er meget begrænset infrastruktur, og det er besværligt at komme frem med skib, fly og helikopter. Derfor skal alting være planlagt ned til mindste detalje.

Orbicon har været involveret i en række mineprojekter, hvor vi har udført miljøvurderinger. Miljøvurderingen fokuserer på henholdsvis de fysisk-kemiske og de biologiske vurderinger. Eksempelvis vurderer vi, hvad man kan forvente af spredningen af forurenende stoffer til havs og på land eller påvirkning af støv og støj. I de biologiske undersøgelser, undersøges eksempelvis rensdyr, fugle, tang, muslinger eller botanik.

Skaber værdi for kunden

Orbicons fokus er at skabe værdi for kunden ved at levere projekter til den rigtige pris, i den rigtige kvalitet og til den rigtige tid. Det gør vi ved at være i tæt dialog med kunder og samarbejdspartnere og arbejde for at løse de udfordringer, der opstår, når forskellige interesser arbejder sammen om et fælles projekt.

I menuen til venstre kan du læse mere om, hvad vi kan tilbyde inden for råstofindvinding.

GL_målinger2

Udvalgte projekter og referencer
main-bottom

©2015 Orbicon - Industrivej 31 - P.O. Boks 819 - Tlf. +299 31 20 32E-mail - Om denne side