main-top
orbicon_RGB

Projekter og referencer

310 streg
Nye parkeringspladser i Nuuk midtby21-03-2016

Nye, og lettere adgang til eksisterende, parkeringspladser skal sikre et mere fodgængervenligt miljø i Nuuk.
310 streg

Orbicon Grønland skal hjælpe med at gøre Nuuk midtby mere fodgængervenligt ved at etablere 16 nye parkeringspladser samt udvide adgangen til de 16 eksisterende pladser ved Centraltandklinikken. Dette sker som en del af Kommuneqarfik Sermersooqs strategi, om at etablere et mere fodgængervenligt miljø i Nuuk midtby.

De to etaper

Arbejdet foregår i to etaper. Den første etape strækkede sig henover efteråret 2015, og omhandlede den nye parkeringsplads. Det gamle anlæg blev nedbrudt, og der blev lavet belægningsopbygning eksklusiv asfalt. Etape to starter maj 2016 og bliver mere omfattende. Vejen Ilivinnguaq forlænges, og der vil derudover blive lavet underløb, fodgængerfelt inklusiv torontoanlæg og gadebelysning. I forbindelse med forlængelsen af Ilivinnguaq skal seks højspændingskabler (10 kV) flyttes og forlænges, idet ledningskurven øges.

Udfordringer og kreativitet

Der er ikke meget plads til nyanlæg i området, og det har generelt været en udfordring, at få lavet tilstrækkelig afvanding, især imellem en af byens ældre folkeskoler (Samuel Kleinschmidt Skolen/bygning B-1679) og Centraltandklinikken. Igennem kreativitet, et tæt samarbejde med bygherren Kommuneqarfik Sermersooq og assistance fra Orbicons kontor i Odense, er tilstrækkelig afvanding af området dog blevet sikret, uden at de nye anlæg er kommet i konflikt med skolen eller Centraltandklinikken. 


Vejplan og betegnelser (klik på billedet for at se det i stor format)

Ifølge Camilla Elm, ingeniør hos Orbicon Grønland, har de også været nødt til at tænke kreativt i forhold til afløb. Dette skyldes, at man grundet store mængder sne og mange hældninger skal være ekstra opmærksom på, hvor vandet løber hen. Der bliver derfor blandt andet lavet større armcorør, som ligger under vejen, samt betonkanaler hvor man kan gå over.

 Under arbejdet med den nye parkeringsplads har man også været nødt til at foretage sprængning af fjeld.  

- Bortsprængning af fjeld i forbindelse med etableringen af den nye parkeringsplads har været rigtig interessant for mig, fordi det er sjældent i Danmark, siger Camilla Elm. 

Det antages, at der skal sprænges mere fjeld under forlængelsen af Ilivinnguaq.

Projektet forventes at stå færdigt i september 2016.FAKTA

  • Orbicon Grønland: Byggeledelse, tilsyn og projektopfølgning
  • Bygherre: Kommuneqarfik Sermersooq
  • Assistance: Orbicon Danmarks afdeling for Forsyning- og Infrastruktur i Odense
  • Igangsættelse: Første etape oktober 2015 - Anden etape maj 2016Kontaktperson


Camilla Elm
Ingeniør

cael@orbicon.gl

      

 
 
 
main-bottom

©2015 Orbicon - Industrivej 31 - P.O. Boks 819 - Tlf. +299 31 20 32E-mail - Om denne side