main-top
orbicon_RGB

Planarbejde – sektorplaner

Det sker ofte, at kommunerne skal miljøvurdere konsekvenser af en kommuneplan, spildevandsplan eller lokalplan. Her bistår Orbicon gerne kommunerne med at udføre miljøvurderinger og hjælper med at indsamle tilladelser, tekniske beskrivelser og lovgivningsmæssige dokumenter. Desuden assisterer vi gerne kommunerne med at gennemføre en screening, hvor vi afklarer, om planen skal miljøvurderes.

Vi hjælper med at sætte kursen

Orbicon udfører også sektorplaner, hvor vi bl.a. hjælper politikere med at sætte den rette kurs. Med en sektorplan i hånden får kunden styringsværktøjer til at opstille mål for fremtiden og en viden om, hvordan han når målene.

En sektorplan kan bl.a. omfatte levetidsberegninger, mulige fremtidige anlægsinvesteringer set i forhold til et marked, demografi, befolkningsvækst og arbejdsmarkedspotentiale. Vores sektorplaner går på tværs af hele samfundet og giver et godt udgangspunkt for at udvikle f.eks. fangst- og fiskeribranchen.

Vi tænker i helhedsløsninger

Når vi realiserer lokalplaner i form af byggemodninger for nye bolig- og erhvervsområder, deltager vi på alle niveauer. Vi tænker i helhedsløsninger og sætter fokus på at de nødvendige administrative, tekniske og miljømæssige forhold er afklaret, inden byggemodningen går i gang.

Forberedelserne sker i et tæt samarbejde med kommunen eller den private bygherre, inden vi begynder detailprojekteringen. Arbejdet omfatter lokalplan- og spildevandstillæg, geotekniske undersøgelser og eventuelt undersøgelse for jordforurening.

Professionelle beregningsværktøjer

Ved byggemodning af et nyt bolig- eller erhvervsområde, vurderer og afklarer vi en mængde faktorer omkring regn- og spildevand. Ved større byggemodninger med et mere kompliceret afløbssystem tilbyder vi at benytte en række professionelle beregningsværktøjer til at vurdere afløbssystemets kapacitet. Vi undersøger også om de gældende krav i den nationale funktionspraksis for afløbssystemer bliver overholdt.

Helhedsløsning i byggemodningsområdet

Med udgangspunkt i den gældende lokalplan hvor vejens linjeføring og udstykninger på forhånd er fastlagt, bidrager vi - i samarbejde med underrådgivere og landskabsarkitekter - til en helhedsløsning for området. Det sker for at sikre, at placering af grunde, bygninger, veje og grønne områder går op i en højere enhed.

Vi rådgiver typisk myndigheder og kommuner.

GL_målinger

Udvalgte projekter og referencer
19-03-2014
Sektorplaner for luftfart og havne
Orbicon er i samarbejde med COWI i gang med at lave en sektorplan for luftfarten i Grønland og skal også udarbejde en sektorplan for havne i samarbejde med Pluss Leadership.
main-bottom

©2015 Orbicon - Industrivej 31 - P.O. Boks 819 - Tlf. +299 31 20 32E-mail - Om denne side