main-top
orbicon_RGB

Myndighedsarbejde

Gennem de senere år har vi udført flere store baseline-undersøgelser, VVM- redegørelser og miljøkonsekvensvurderinger for mineindustrien i Grønland. Det kræver specialiseret viden, struktur og overblik samt en evne til at kommunikere med forskellige interessenter.

Hos Orbicon får du en samarbejdspartner med stor erfaring i planlægning, myndighedsarbejde, feltstudier og analyser. Vi kan hjælpe kommuner og private med myndighedsbehandling i forbindelse med administration af råstofloven og udfører alle opgaver inden for råstofsagsbehandlingen.

Fra ansøgning til kommuneplantillæg

Orbicon har også erfaring med myndighedsarbejdet i forbindelse med VVM-redegørelser og VVM-screeninger. Screeninger, der ikke udløser en VVM-redegørelse vedlægges normalt råstoftilladelsen som bilag.

Ved VVM-redegørelser kan vi hjælpe kommunerne i hele forløbet fra ansøgningen kommer ind, til der foreligger et godkendt kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse.

Vi undersøger, om den tilsendte plan overholder givne vilkår på baggrund af den godkendte grave- og efterbehandlingsplan – og hjælper kommunerne med at udregne sikkerhedsstillelser efter det koncept, kommunerne måtte ønske.

GL_udsigt

Udvalgte projekter og referencer
19-03-2014
Sektorplaner for luftfart og havne
Orbicon er i samarbejde med COWI i gang med at lave en sektorplan for luftfarten i Grønland og skal også udarbejde en sektorplan for havne i samarbejde med Pluss Leadership.
main-bottom

©2015 Orbicon - Industrivej 31 - P.O. Boks 819 - Tlf. +299 31 20 32E-mail - Om denne side