main-top
orbicon_RGB

Rådgivning om miljø, klima og planlægning

At arbejde med miljøprojekter er ikke udelukkende en naturvidenskabelig disciplin. Det kræver struktur og overblik samt en evne til at kommunikere med de forskellige interessenter. Målet er at skabe en god proces og et godt resultat, som tilgodeser de involverede parter og omgivelser.

Orbicon udfører myndighedsarbejde, planarbejde, sektorplaner, feltstudier og analyser. Vi kender de lokale forhold og har en stor viden inden for teknik, miljø, mennesker og samfund. Når der er brug for særlige kompetencer som f.eks. den nyeste viden inden for miljø, klima og planlægning, har vi mulighed for at trække på en bred vifte af specialistkompetencer i Orbicon Danmark.

I Danmark er vi med i forreste linje på adskillige af landets største miljø- og naturprojekter. Vi arbejder med nye teknikker til at oprense komplicerede jordforureninger og arbejder på store VVM-projekter.

Bæredygtighed, økonomi og kvalitet

Vores kompetente rådgiverteam er gearet til både at løse store og mindre opgaver. Vi baserer vores rådgivning på værdier som bæredygtighed, økonomi og kvalitet og er præcise i vores formidling over for firmaer og myndigheder.
Orbicon fokuserer på økonomi og kvalitet og det samfund, som vi er en del af. Det betyder, at vi er meget opmærksomme på den unikke natur og de mennesker, der lever her. Vores mål er at skabe en økonomisk vækst med respekt for Grønlands traditioner og sårbare natur.

I trygge hænder

Vi kører altid byggeriet helt i mål – og hjælper også kunden efter afleveringen af projektet, hvis der er behov for det. Dermed er kunden i trygge hænder hos os gennem hele processen.

I menuen til venstre kan du læse mere om, hvad vi kan tilbyde inden for miljø, klima og planlægning.

GL by_høj2

Udvalgte projekter og referencer
19-03-2014
Sektorplaner for luftfart og havne
Orbicon er i samarbejde med COWI i gang med at lave en sektorplan for luftfarten i Grønland og skal også udarbejde en sektorplan for havne i samarbejde med Pluss Leadership.
main-bottom

©2015 Orbicon - Industrivej 31 - P.O. Boks 819 - Tlf. +299 31 20 32E-mail - Om denne side