main-top
orbicon_RGB

Byggeri af kontor og industri

Bygherrer stiller store og udfordrende krav, når de står foran at opføre et nyt og funktionelt kontor- eller industribyggeri. Det gælder bl.a. krav til indeklima, it-installationer og belysning. Ydelser som Orbicon har en bred erfaring i at udføre.

Vi rådgiver hovedsageligt kunder inden for kontor- og administrationsområdet samt udfører mindre industribyggerier over hele Grønland.

Vi har kompetencer til at sikre et minimalt energi- og ressourceforbrug og yder en kvalificeret rådgivning inden for driftssikkerhed. Desuden yder vi teknisk rådgivning på alle områder inden for industribyggeri; Det gælder både bygherrerådgivning, projektering, fagtilsyn, idriftsættelse og driftstilsyn.

Tæt dialog med kunden

Mange af vores projekter stiller store planlægningsmæssige krav. Derfor giver vi en både bred og professionel rådgivning på området. En rådgivning, der altid sker i tæt dialog med bygherre, arkitekter og entreprenør for at opnå den bedste løsning for alle parter.

Når man arbejder i Grønland, er det specielt vigtigt at fokusere på tidsplaner, kvalitet og økonomi. Ellers kan det få store konsekvenser. Det skyldes, at det er vanskeligt, at transportere materialer og mandskab om vinteren, hvor halvdelen af flyruterne er lukkede, og det er svært at sejle i et farvand fyldt med is.

Vi arbejder procesorienteret

Derfor arbejder vi procesorienteret og er præcise i vores formidling over for bygherrer og entreprenører og arbejder målrettet på at følge tidsplaner, så byggeriet kan afleveres til tiden.
Desuden gennemgår vi nøje arbejdsprocesserne, undersøger hvordan man reducerer omkostninger i projekteringsfasen og henter kompetencer ind, når der er brug for dem.

Vi udfører ydelser vedrørende:

  • Forundersøgelser, planlægning og myndighedskontakt
  • Byggeri, projektering, projekt- og byggeledelse
  • Installationer, ventilation
  • Energibesparende foranstaltninger
  • Maskinmontage og -flytning
  • Drift og vedligehold

GL industri

Udvalgte projekter og referencer
10-04-2014
Busselskab får nyt kontorbyggeri
Busselskabet Nuup Bussii får nyt kontorbyggeri bygget af træ.

31-03-2014
Tilstandsvurdering af kontorbygning
Tele Post i Nuuk har fået deres kontorbygning tilstandsvurderet med fokus på energioptimering.
main-bottom

©2015 Orbicon - Industrivej 31 - P.O. Boks 819 - Tlf. +299 31 20 32E-mail - Om denne side