main-top
orbicon_RGB

Rådgivning om infrastruktur

Orbicon udfører anlægsprojekter efter dine behov. Vi rådgiver gennem hele processen, hvilket skaber helhed i anlægsløsningerne. Det tætte samarbejde med dig som kunde og en god kommunikation gør, at alle ved, hvor vi skal hen. Den faglige sikkerhed omkring både det tekniske og administrative arbejde betyder, at vi kommer sikkert i mål.
Vi udfører hovedsageligt havne- og vejprojekter. Når det gælder veje, dækker vi alt fra primær veje til grus- og skærvebelagte veje.

Veje skal modstå store påvirkninger

Vejenes opbygning – den såkaldte vejkasse – er ekstrem vigtig, da den skal kunne modstå store påvirkninger fra det arktiske miljø. Fra overgangen mellem sommer og vinter kan der således opstå store mængder smeltevand, når det tør.
Om vinteren er der permafrost i visse egne, ligesom vejene ofte er plaget af slitage og sporkøring på grund af pigdæk. Det stiller store krav til slidlaget og de forskellige komponenter, der indgår i en moderne belægning.

Fra joller til krydstogtskibe

Havne er en vigtig del af Grønlands infrastruktur. De bliver brugt til at transportere byggematerialer, mad og forsyninger, er base for store trawlere og mindre joller og knudepunkt for et stadig stigende antal krydstogtskibe. Desuden oplever Grønland et voksende behov for at opføre moderne havneanlæg til at understøtte det lokale fangererhverv og et stigende antal både, der bliver brugt i fritidsregi.

Orbicon udfører vedligehold og tilsyn samt styrer og administrerer selvstyrets portefølge af havne. På det kommunale plan udfører vi især pontonbroer og læmoler. Vi kender lokalforholdene og tager højde for vindforhold, tidevandsspring og iskonstruktioner, der opstår i de forskellige egne af Grønland i løbet af året. Vi designer og renoverer havneanlæggene med udgangspunkt i brugernes behov og med respekt for lokalhistorien.

Præcis formidling

Vi fokuserer på tidsplaner, økonomi og kvalitet, når vi arbejder i arktiske områder. Det betyder, at vi er meget procesorienterede. Vi er præcise i vores formidling over for bygherrer og entreprenører og arbejder efter en stram tidsplan, hvor alle arbejderne skal være færdige i løbet af den korte sommer.

I menuen til venstre kan du læse mere om, hvad vi kan tilbyde inden for infrastruktur.

GL havn_høj

Udvalgte projekter og referencer
19-03-2014
Projektering af ny vej i Nuuk
H.J. Rinksvej i Nuuk der befærdes af ca. 12.000 biler dagligt er ved at blive udvidet.

19-03-2014
Projektering af el, vand og vej
Nye el- og vandledninger og en ny køresti skal projekteres i Qaanaaq for at forbinde et nyt boligområde med resten af byen.
main-bottom

©2015 Orbicon - Industrivej 31 - P.O. Boks 819 - Tlf. +299 31 20 32E-mail - Om denne side