main-top
orbicon_RGB

Rådgivning om råstofindvinding

Når de første miner om få år går i gang med at udvinde ædelsten, zink, bly og sjældne jordarter i Grønland, kan vi assistere mineselskaberne med opgaver inden for vedligehold, operation, udbygning og overvågning.

Orbicon kan hjælpe mineselskaberne med at etablere infrastrukturen omkring minen i form af veje og havne og rådgive om logistik og energiløsninger. Desuden kan vi assistere med at opbygge en camp med kloakering, vvs, el og vand og udføre overvågning af mineaktiviteterne.

Hvordan lukker man en mine?

Overvågning er en vigtig del af de såkaldte baselineundersøgelser, hvor vi foretager både biologiske og fysisk-kemiske vurderinger af miljøet. Miljøundersøgelserne foretages både før, under og efter minen er lukket for at dokumentere, om der har været påvirkninger af miljøet.

Orbicon udarbejder også nedlukningsplaner. Her beskriver vi bl.a. hvilke tiltag mineselskaberne skal sætte i værk ved lukning af minen, vi foretager prøver af vandkvaliteten og undersøger hvordan man fjerner produktionsanlæg, huse, veje, rør og energiforsyninger uden at naturen lider overlast.

Stort lokalt kendskab

Det kræver stort lokalt kendskab og forståelse for det grønlandske samfund og det arktiske miljø at rådgive om indvinding af råstoffer. Vi er gode til at formidle forventningen fra myndighederne til mineselskaberne, så de forstår, hvad det er for lovgivningsmæssige behov, der er i samfundet. Det skyldes vores lokale tilstedeværelse og mulighed for at trække på et bredt erfaringsgrundlag i Danmark

Vi rådgiver mineselskaber og myndigheder.

GL Byggeri4

Udvalgte projekter og referencer
main-bottom

©2015 Orbicon - Industrivej 31 - P.O. Boks 819 - Tlf. +299 31 20 32E-mail - Om denne side