main-top
orbicon_RGB

Rådgivning om havne

Havne er en vigtig del af Grønlands infrastruktur. De skal være funktionelle og moderne og ofte kunne bruges til at transportere materialer til byggeprojekter og som base for store trawlere og mindre joller. Andre gange er de knudepunkt for store krydstogtskibe.

Orbicon udvider, renoverer og nybygger havneanlæg. Det er en kompliceret proces, fordi der er mange involverede parter. Derfor lægger vi vægt på et tæt samarbejde og en god og konstruktiv dialog mellem bygherrer, myndigheder, entreprenører og andre interessenter.

Holdbare materialer

Vi har stor erfaring med planlægning, myndighedshåndtering, projektering, udbud og tilsyn af alle typer havneanlæg. Det gælder både på vandsiden og de tilhørende landarealer som containerarealer, kystsikring, læmoler og flydebroer.

Vi er hele tiden opmærksomme på at optimere materialer med blik på økonomi og minimering af fremtidige vedligeholdsomkostninger. Materialerne skal derfor være holdbare og af en god kvalitet, da de skal modstå store temperatursvingninger og holde i mange år. Det betyder, at vi hovedsageligt arbejder med beton, stål og komposit og ikke organiske materialer.

Tidsplaner og økonomi

Når man arbejder i Grønland, er det specielt vigtigt at fokusere på tidsplaner og økonomi. Ellers kan det få store konsekvenser. Det skyldes, at det er vanskeligt, at transportere materialer og mandskab om vinteren, hvor halvdelen af flyruterne er lukkede, og det er svært at sejle i et farvand fyldt med is.
Vi rådgiver kommuner og selvstyret.

Vi udfører ydelser vedrørende:

  • Myndighedshåndtering
  • Projektering
  • Udbud
  • Tilsyn

GL kaj134

Udvalgte projekter og referencer
31-10-2013
Udvidelse af Nuuk havn
Orbicon Grønland er bygherrerådgiver på et nyt stort havneprojekt i Nuuk
main-bottom

©2015 Orbicon - Industrivej 31 - P.O. Boks 819 - Tlf. +299 31 20 32E-mail - Om denne side