main-top
orbicon_RGB

Rådgivning om forundersøgelser

Råstofindvindingen i Grønland skal ske uden at samfund og natur lider overlast. Orbicon er med til at udføre forundersøgelser til mineprojekter. Ved de såkaldte baselineundersøgelser foretager vi både biologiske og fysisk-kemiske vurderinger af miljøet.

Ofte tager vi ud til i de uberørte egne med helikopter og noterer bl.a., hvor rensdyrene kælver og i hvilke botaniske zoner, der er rovfugle, sneharer og arktiske ræve. Vi undersøger muslinger og tang under vandet og analyserer fiskenes lever for forurenende stoffer.

Støv, regn og blæst

Vi undersøger også, hvor meget det støver, regner, sner og blæser, før mineaktiviteten går i gang. Oplysningerne bliver sammenlignet med data, der samles ind, mens mineprojektet er i gang - og igen når mineprojektet er afsluttet. Det sker for at dokumentere, om der har været påvirkninger af miljøet.
Ifølge lovgivningen skal der udføres to-tre års studier inden minearbejdet går i gang.

Da der allerede er foretaget lignede studier i store dele af Grønland, anvender vi historiske data, som vi udbygger med vores egen dataindsamling.

Mulige konsekvenser for miljøet

Miljøvurderingerne er en vigtig del for mineselskaberne for at få en indvindingsaftale. Her skal de nemlig aflevere tre dokumenter til Råstofdirektoratet:
Et Social Impact Study (SIA), hvor man vurderer minernes indvirkninger på samfundet; et Bankable Feasibility Study, som er teknisk-økonomisk projekt, der beskriver projektets potentiale, og som skal kunne forelægges investorer til at finansiere projektet; og endelig en Environmental Impact Assessment (EIA), som er en vurdering af de mulige konsekvenser, som projektet kan få for miljøet.

Stort lokalt kendskab

Det kræver stort lokalt kendskab og forståelse for det grønlandske samfund og arktiske miljø at rådgive om råstofindvinding i Grønland. Vi er gode til at formidle forventningen fra myndighederne til mineselskaberne, så de forstår, hvad det er for lovgivningsmæssige behov, der er i samfundet og hvilke forventninger der er fra borgere og NGO'er. Det skyldes, at lovgivningen er præget af den danske, at vi har gjort det før, og at vi er lokalt til stede i Grønland.
Vi rådgiver mineselskaber og myndigheder.

Vi udfører ydelser vedrørende:

  • Forundersøgelser
  • VVM-undersøgelser

GL helikopter

Udvalgte projekter og referencer
main-bottom

©2015 Orbicon - Industrivej 31 - P.O. Boks 819 - Tlf. +299 31 20 32E-mail - Om denne side