main-top
orbicon_RGB

Rådgivning om forsyning

Grønland får sin energi fra oliefyrede el- og varmeværker. Mens varmen bliver leveret direkte som fjernvarme eller som el til elopvarmning, bliver olie til el- og varmeproduktion importeret. Det er dyrt for det grønlandske samfund.
Derfor satses der på at udvikle vedvarende energikilder, så omkostningerne til energiproduktionen kan reduceres. Den vedvarende energi i Grønland kommer fra vandkraft og afbrænding af affald. Vandforsyningen i Grønland er næsten udelukkende baseret på overfladevand fra søer og vandløb.

Vi er meget procesorienterede

Orbicon projekterer helårsvandledninger, høj- og lavspændingsanlæg i forbindelse med byggemodning og kloakering. Vi tilbyder rådgivning inden for planlægning, projektering, anlæg, drift og it i relation til forsyning og råder over den nyeste viden og teknologi.

Vi fokuserer på tidsplaner, økonomi og kvalitet, når vi arbejder i arktiske områder. Det betyder, at vi er meget procesorienterede. Vi er præcise i vores formidling over for bygherrer og entreprenører og arbejder efter en stram tidsplan, hvor alle arbejderne skal være færdige i løbet af den korte sommer.

Skaber værdi for kunden

Orbicons fokus er at skabe værdi for kunden ved at levere projekter til den rigtige pris, i den rigtige kvalitet og til den rigtige tid. Det gør vi ved at være i tæt dialog med kunder og samarbejdspartnere og arbejde for at løse de udfordringer, der opstår, når forskellige interesser arbejder sammen om et fælles projekt.
  
Vi rådgiver det nationale forsyningsselskab Nukissiorfiit, som sørger for el, varme og vand til grønlænderne - samt kommuner, der har ansvar for kloakker.

I menuen til venstre kan du læse mere om, hvad vi kan tilbyde inden for forsyning.

GL_vandvark

Udvalgte projekter og referencer
31-03-2014
Bygd får ny hovedvandledning
Tasiusaq får etableret ny hovedvandledning. Samtidig skal der bygges en ny dæmning og opsættes ny pumpe.

19-03-2014
Projektering af el, vand og vej
Nye el- og vandledninger og en ny køresti skal projekteres i Qaanaaq for at forbinde et nyt boligområde med resten af byen.
main-bottom

©2015 Orbicon - Industrivej 31 - P.O. Boks 819 - Tlf. +299 31 20 32E-mail - Om denne side