main-top
orbicon_RGB

Rådgivning om el og varme

I Grønland leveres hovedparten af energien som el og fjernvarme. Produktionen af el og fjernvarme foregår på store centrale anlæg eller på decentrale kraftvarmeværker. Alternativt kan varmen være et oliedrevet fyr placeret i boligen.

En af udfordringerne med at arbejde med el og varme i Grønland er at projektere ledningsnettet. Specielt i Nordgrønland, hvor der kan blive ned til minus 50 grader om vinteren. Forsyningsledninger bliver derfor projekteret med ekstra isolationstykkelse for at opnå en bedre driftssikkerhed. Derudover gør kulden det
er det vanskeligt at arbejde i den hårde undergrund, der består af et sammensat grundfjeld.

Fokus på tidsplaner

Når man arbejder i Grønland, er det specielt vigtigt at fokusere på tidsplaner og økonomi. Ellers kan det få store konsekvenser for byggeriet. Det skyldes, at det er vanskeligt at transportere materialer og mandskab om vinteren, hvor halvdelen af flyruterne er lukkede, og det er svært at sejle i et farvand fyldt med is.

Vi rådgiver kommuner samt det nationale forsyningsselskab Nukissiorfiit.

Gl hus

Udvalgte projekter og referencer
19-03-2014
Projektering af el, vand og vej
Nye el- og vandledninger og en ny køresti skal projekteres i Qaanaaq for at forbinde et nyt boligområde med resten af byen.
main-bottom

©2015 Orbicon - Industrivej 31 - P.O. Boks 819 - Tlf. +299 31 20 32E-mail - Om denne side